Ministarkina računica – čista nula za dojam

Ako se računica za subvencionisanu kupovinu “domaćeg” Fijata 500L mogla pripisati sukobu realnog života i političke demagogije koji je obeležio politički lik i delo Mlađana Dinkića jučerašnji izlet ministarke energetike Zorane Mihajlović u svet matematike, logike, misterija i mitova vezanih za sadržaj i metodologiju računa za utrošenu električnu energiju ne može se nazvati drugačij do “jebanje u zdrav mozak”!

Da prostite, ja bolji izraz ne znam za jučerašnji pompezni nastup dueta Mihajlović-Vasić na predstavljanju novog, ultra-mega-kul, modela računa za električnu energiju, usklađenog sa intergalaktičkim standardima naprednog podizanja predizbornog rejtinga na uštrb realnosti i faktografije. Uostalom, kako bi ste vi nazvali prezentaciju na kojoj je predstavljen i javno objavljen primer računa na kojem su iskazani iznosi obračunati po L-A-Ž-N-I-M cenama? Ups, nema odgovora, niste proveravali šta piše na računu Anđice Petrović (Bora) Jović za utrošenu električnu energiju iz oktobra 2013. godine? Onda ništa. Gasite ovaj prozor internet pretraživača, natrag na posao, pred TV ekran, na Fejs ili Tviter … tamo je realnost onakva kakvom nam je drugi prikazuju, nema potrebe za uključivanje mozga, povremeno samo gasimo svetlo da “slika bude jasnija”.

Prezentacija novog modela računa EPS Snabdevanja, Beograd, 8.1.2014. godine

Prezentacija novog modela računa EPS Snabdevanja, Beograd, 8.1.2014. godine

Rekoh lažne cene, ali ako će vam biti lakše konačni iznos računa je za našu prosečnu srpsku domaćicu koja se zimi greje na električnu energiju, Anđicu Petrović Jović, manji nego što bi trebalo da bude po pravim, važećim cenama. Krenimo redom kroz “obračun za električnu energiju” koji se u primeru nalazi na drugoj strani. Kao referencu možete koristiti sopstveni obračun za utrošenu električnu energiju iz prethodnih par meseci.

Novi račun EPS Snabdevanja, deo sa obračunom električne energije

Novi račun EPS Snabdevanja, deo sa obračunom električne energije

Obračunska snagaodlukom AERS o dopuni Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju el. energije (Službeni glasnik, br. 87/13) objavljenom 2. oktobra 2013. godine (važi za period za koji je izdat primer računa!) kupcima iz kategorije široka potrošnja – domaćinstva u koje spada i “naša” Anđica s trofaznim priključkom i odobrenom snagom od 11,04 do 17,25 kW obračunska snaga se obračuna na 11,04 kW zaključno sa 31.12.2014. godine. Praktično, “naočigled milionskog auditorijuma”, ministarka i direktor su Anđicu “zakinuli” za 0,21 kW obračunske snage. Na Anđicinu sreću, ni resorna ministarka koja ga je odobrila ni direktor koji ga je potpisao nisu pročitali važeći cenovnik EPS Snabdevanja od 8.7.2013. godine u kojem je propisana cena od 42,839 RSD po kilovatu obračunske snage pa su Anđici dali “specijalni” popust od 26,28 odsto iskazivanjem cene od 31,583 RSD u primeru. Oduzmi, saberi samo na ovom stavu računa sporan je iznos od približno 124 dinara. Pomnožite to sa brojem domaćinstava-potrošača u Srbiji, oduzmite bruto zarade novozaposlenih “naprednih” kadrova u EPS Snabdevanju … cifru koju dobijete ne želim ni da znam.

Troškovi javnog snabdevača – da budem pošten nisam uspeo da nađem saglasnost AERS na iskazanu cenu troška javnog snabdevača koji “služi za pokriće troškova obračuna, izrade računa, pokrića poštanskih troškova i slično (?!?)”. Na stranu genijalna formulacija da kupac plaća obračun, izradu i slanje računa i time indirektno finansira spoljne dobavljače ovih usluga (u opticaju je cifra od 15 miliona Eura) na čiji izbor ili nema nikakvog uticaja ili se radi o državnim monopolima poput “krkougodne i uspešne” Pošte, prostim poređenjem sopstvenog računa i važećeg cenovnika EPS Snabdevanja očito je da je prikazani trošak od 119,07 RSD manji od zvaničnog koji iznosi 121,29 RSD i opet u korist prosečnog srpskog potrošača. Ponavljam još jednom, računicu tipa 2,22 RSD puta broj potrošača izvodite na spostvenu odgovornost – mene jedino zanima matematika kojom je Anđica do sad “uštedela” 128,85 RSD ili ti 42,95 vekne “hleba od 3 dinara”! U prilog tome koliko je EPS Snabdevanje galantan kod formiranja ove stavke svedoči i činjenica da je za slanje računa potrošaču koji se nalazi na Voždovcu, Grad Beograd, poštarina plaćena u pošti 18106 Niš 6 … što bi na Tviteru rekli – “jer kolektivni Ugovor za radnike Pošte nema cenu!”

Obračun utrošene električne energije (kWh) – lep je tarifni sistem po zonama, mnogo je lep. U zeleno-plavo-crvenom tonu najsličniji je svojevremenom predlogu zastave Bosne i Hercegovine ali je imbecilno da u stupcu pored objavite i kako ga je zapravo trebalo obračunati. Potrošnja “naše prosečne domaćice” u zelenoj zoni za period očitavanja od 31-og dana je 385 kWh naspram propisanih 350 kWh pa je ušteda, izražena u kWh, približno 21 kWH više i 14 kWh niže tarifi koji nisu obračunat u plavoj zoni. Izračunao bih ja ovo i u dinarima al’ gle čuda čak ni ISKAZANE CENE kWh PO TARIFAMA NISU TAČNE!!! Ne verujete? Pogledajte cene u zvaničnom cenovniku i/ili one iskazane na vašem obračunu za struju. Primera radi važeća cena kWh u zelenoj zoni po višoj tarifi je 5,412 RSD naspram one od 5,012 RSD prikazane na primeru. Ima još, niža tarifa u zelenoj zoni je 1,352 naspram 1,253 dok su razlike u plavoj zoni 8,118 prema 7,518, odnosno, 2,030 prema 1,880 RSD, respektivno važeće i prikazane cene.

Toliko o najvažnijim stavkama predstavljenog modela računa. Moje interesovanje za novi izgled obračuna utrošene električne energije podstaknuto je prvenstveno delom starog računa koji kupcima, između ostalih, pojašnjava i termin “period očitavanja” a koji na važećim računima EPS Snabdevanja nije u saglasnosti sa Uredbom o uslovima isporuke i snabdevanja električne energije koju je Vlada Republike Srbije objavila u Službenom glasniku RS, br. 63/2013. kao ni sa Odlukom o metodologiji određivanja cena za javno snabdevanje električnom energijom Agencije za Energetiku objavljenom u Službenom glasniku RS, br, 52/13 i 110/13. Za razliku od Metodologije i Uredbe koje ne propisuju maksimalnu dužinu obračunskog perioda u kojem se mora izvršiti očitavanje brojila niti obavezu krajnjeg kupca da sam očita i prijavi stanje na računima EPS Snabdevanja period očitavanja “po pravilu iznosi mesec dana, a najduže tri meseca”. U praksi ovo znači da EPS Snabdevanje “ima tu moć” (nejasno je samo da li ovu moć dobijaju od banana) da iz bilo kog razloga mesecima ne izvrši uslugu očitavanja brojila koju sve vreme uredno naplaćuje kroz stav “Trošak javnog snabdevača” te da vam naknadno, nezakonito i papreno naplati sopstveni nemar i nerad kroz obračun utroška po tarifama u plavoj i crvenoj zoni. Been there, done that – vredelo je svake “pregorele” ganglije i za rezultat je imalo Ugovor o reprogramu.

Elem, da se vratimo na “novi račun”. Na moju “žalost”, izbačene su definicije većine osnovnih pojmova sadržanih u obračunu. Novi račun ne sadrži ni pojednostavljeno pojašnjenje primenjene metodologije koji bi bio jasan krajnjem kupcu – nešto tipa a puta b = cena usluge/proizvoda a da stvar bude gora u računu se ne navode ni zakonski osnovi i propisi po kojima se vrši obračun pa su krajnji potrošači ostavljeni u neznanju o pravnim lekovima koji su im na raspolaganju i osuđeni da se za početak na sajtu EPS Snabdevanja “upoznaju” sa plastičnim pojašnjenjem stavki starog (ob)računa, da se potom “naoružaju” poznavanjem pravnih i uskostručnih termina iz oblasti proizvodnje i snabdevanja električnom energijom i upuste u avanturu krstarenja sajtovima Skupštine, Vlade i resorne Agencije za energetiku Republike Srbije … ako nemate 20-30 slobodnih radnih sati da makar površno “zagrebete u materiju” – odustanite na vreme.

Da kojim čudom spadam u grupu prosečnih glasača napredno-kolaboratorskih stranaka, ma da uopšte i glasam, možda bih poverovao da se ovde radi o nenamernom propustu napravljenom u brzini kojom je za 5 meseci trebalo osmisliti, usaglasiti i pripremiti novi omnipotentni model računa. Ovako, moram javno da iskažem uverenje kako je u osnovi svega namera ministarke i pripadajuće klike iz EPS Snabdevanja da se umesto poslova za koje su plaćeni bave “ulepšavanjem stvarnosti” i “zamazivanjem očiju javnosti” pred najavljene vanredne izbore! Ne znam za ostale, ali u mom rečniku ovakav javni (mal)tretman se naziva “jebanje u zdrav mozak” … i ne prija mi preterano u ovim godinama.

Napomene:
1. primer novog modela računa za obračun utrošene električne energije i RTV pretplate može se preuzeti u PDF formatu sa sajta Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine.
2. pored aktuelnog Zakona o energetici (Službeni glasnik RS, br. 57/2011, 80/2011 – ispravka, 93/2012 i 124/2012), pomenute Uredbe Vlade iz jula 2013. godine i Odluke o metodologiji određivanja cena za javno snabdevanje električnom energijom Agencije za Energetiku kao “obaveznu literaturu” za ovaj članak oslonio sam se i na važeći cenovnik za javno snabdevanja.

Čuvari koalicionog Ugovora

Crkva ne može da sruši koaliciju, kosovska politika ostaje ista

Šmilustracija: Odbrana koalicionog Ugovora pred naletima velikodostojnika SPC

Friška šmilustracija potaknuta tekstom u nedeljnom Blicu “SNS i SPS: Crkva ne može da sruši koaliciju, kosovska politika ostaje ista” a nadasve izjavom potpredsednice SPS Dijane Vukomanović: “Ne može Crkva da napravi razdor u vlasti, koja je vezana čvrstim koalicionim ugovorom na 13 strana. Uostalom i Dačić je pre neki dan ponovio da u državnom vrhu vlada potpuno jedinstvo kada je reč o Kosovu.“

Ja s’ tem nemam ništa

Premijer Vlade Republike Srbije i ministar policije uz malo-malo-malecno-gotovo-neprimetno učešće srpskih službi bezbednosti konačno, uz pomoć zaštićenih svedoka saradnika, otkrio identitet svih članova organizovane kriminalne grupe koja je pod nazivom “Prethodna Vlada” između 2008. i 2012. godine u Srbiji upropastila sve što se imalo upropastiti, ono što je davno upropašćeno upropastila još više, a ono što je nepovratno uništeno ranije obnovila i još gore uporopastila !

Kriminalna grupa Prethodna Vlada

Foto galerija članova kriminalne grupe “Prethodna Vlada”
©www.mup.gov.rs/ivica.i.samo.ivica

Na danas održanoj konferenciji za medije na kojoj pitanja nisu bila dozvoljena Premijer a.k.a ministar policije je korišćenjem zapostavljene blog forme © šmilustracije javnosti predstavio foto galeriju članova kriminalne grupe uz napomenu da su likovi zaštićenih svedoka saradnika (članova grupe koji su se netom ogradili od zločinačkog poduhvata u kome su aktivno učestvovali prethodne 4 godine) iz bezbednosnih razloga izmenjeni do neprepoznatljivosti.

Sad malo ja vas da gledam

Pli-pli-plip-pa-plip … SMS … pošiljalac ponovo BoTa lično … pratim procente izlaznosti pa mi je odmah jasno zašto se “šef” u 6 po podne rešio da ponovo prekrši izbornu šutnju i obrati se vaskolikom stranačkom pučanstvu bez obzira na neplaćenu članarinu. … sa izlaznošću na 53-57 odsto vlast u Srbiji zajahaće dvojac bez kormilara Nikolić-Vučić.

Gubimo izbore ako se ovaj trend nastavi. SNS na crnim mestima izveo duplo više ljudi! Hitno izvodiite ljude, malo je vremena ostalo.Odjava, STOP na 2628

Gubimo izbore ako se ovaj trend nastavi – frka jasno, jasno mi je i koji trend je  u pitanju ali sumnjam da novo članstvo koje si navukao u prethodnim godinama što zbog posla što zbog lične sujete razume o čemu se radi … mora to jasnije.

SNS na crnim mestima izveo duplo više ljudi! – za neupućene crna mesta su ona na kojima SNS dobija kakvu god pipirevku druge stranke da odigraju za glasače. Prevedeno, SNS na ovim,a Boga mi i drugde, mestima ima aktiviste i glasače sa duplo jačim motivima.

Hitno izvodiite ljude, malo je vremena ostalo – sa ovim procentima izlaznosti jasno je i meni koliko je vremena ostalo, jebiga BoTa, juče si tražio jedan-dva glasa sad ni sam ne znaš koliko ti treba – da ponovim –  izvini, ne mogu, razumi me, sramota me i da pitam, daleko bilo, još da ostanem bez ovo malo prijatelja što imam. Prijateljski savet – ako ti Đilas dozvoli – posveti naredne četiri godine radu na stranačkoj organizaciji, reizboru ljudi koji predstavljaju stranku, otvori se za nove ideje … probaj, rezultat neće izostati!

Odjava, STOP na 2628 – vidim više nije džabe k’o juče– biće da stižu računi iz kampanje na naplatu


Izborni vodič za upućene, neupućune i neodlučne

Odlučili ste za koga ćete glasati – nema potrebe da dalje čitate ovaj tekst – proverite sebe i svoje znanje odgovora na pitanje – Kakav stav politička opcija koju podržavate ima prema javno-privatnom partnerstvu u oblasti komunalnih usluga (npr. električna energija, pijaća i tehnička voda, sakupljanje otpada, daljinsko grejanje) ? 

Ako ste od onih koji su u nedoumici od kakvog će uticaja vaša odluka da učestvujete sa nevažećim listićem ili da uopšte ne izađete na izbore 6. maja 2012. godine biti na društvene i političke događaje u Srbiji … ovaj članak je za vas !

Veličković::blog se desetak godina profesionalno bavio politikom, između ostalog, analizom i obradom rezultata, kao i organizacijom kontrole izbora. Posledično, sve tvrdnje iz ovog članka, za razliku od sličnih tekstova wannabe eksperata, možete čitati uz obaveznu zdravu dozu skepticizma. Da budem otvoren do kraja – svejedno mi je kako će ko 6. maja postupiti – učestvovanje na izborima je lično pravo, ne obaveza, ne dužnost, P-R-A-V-O ! Osnovni motiv za ovaj članak su a) rezultati istraživanja objavljenog u okviru članka o srpskim izborima u magazinu The Economist po kojem je 80% Srba nezadovoljno i ljuto, 77% se oseća bespomoćno i beznadežno, 60% je “samo” depresivno, i b) nesuvisla i oprečna pisanija na temu belih listića, izbornih crtića, nevažećih glasova, kao i licemerno zastrašivanje onih koji bi na ovaj način da iskažu svoj protest naspram ponude političkih ideja u Srbiji 2012. godine. Ništa manje – ništa više.

U Republici Srbiji je na parlamentarnim i lokalnim izborima u upotrebi Dontov (D’Hondt) sistem raspodele mandata prema najvećem količniku broja osvojenih glasova svakog učesnika, u ovom slučaju kroz 250 iteracija (ne odnosi se na manjinske stranke o.a.). U Dontovom sistemu  u obzir se uzima isključivo broj regularno osvojenih glasova – posledično – nevažeći, beli, neiskorišćeni i ini listići nemaju uticaja na konačnu raspodelu mandata u parlamentu. Važno je napomenuti da nevažeći i beli listići u bilo kom  procentu itekako imaju uticaja na broj glasova neophodan za prelazak praga izbornog cenzusa – ovo u praksi znači da što je više nevažećih/belih listića to je broj glasova koje treba da osvoje stranke poput URS, DSS, Dveri, (Estradni) Pokret radnika i seljaka V-E-Ć-I. Da ne bude nedoumica oni koji se odluče da izbore presede kod kuće smanjuju prag izbornog cenzusa a povećavaju broj preostalih/neiskorišćenih listića (moderna fraza je bačene narodne pare) i kolektivno ulaze u bezimenu statistiku izborne izlaznosti koja poslednjih 20 godina varira od 28-45 odsto u zavisnosti od toga kolika je percepcija važnosti pojedinih izbora.

Ako prihvatamo da su u osnovi sadašnjih političkih i ekonomskih problema Srbije naizgled polarizovane i od stvarnosti otuđene partokratije koje su se otele kontroli građana, predvođene liderima iza kojih stoje horde koristoljubaca – svesno učiniti nevažećim svoj listić je validna i legitimna lična poruka. Nemam za koga da glasam jer niko od vas ne nudi ništa novo, progresivno, obećavajuće. Jedan od načina da se ovakav stav iskaže jeste izaći na izbore i npr. na svakom listiću dopisati i valjano zaokružiti “Ron Džeremi/Čak Noris/Dodaj po ukusu za predsednika/poslanika/odbornika” – još prostije – ukradi ideju od braće Rusa koji su isto to radili na izborima 2008. godine.

Na svim do sada održanim izborima u Republici Srbiji procenat nevažećih listića kretao se od 0,75 – 1,5 odsto – nagli skok procenta nevažećih listića je jasna i nedvosmislena poruka, i to kakva poruka!

P.S. svestan sam da s’ druge strane postoji delom umišljen, delom opravdan strah od povratka u devedesete kao jak podsticaj da se na silu iskamči još koji  glas – da budem iskren mene više zabrinjava budućnost koju nazirem ako ostane Status Quo. Ako će nekom olakšati, imam prijatelja iz Amerike koji, iako nema reči hvale za američke političare i politiku koju sprovode, bez imalo griže savesti istovremeno glasa za “guvernera Republikanca i poslanike Demokrata” ili obratno, svejedno mu je? Zašto ? “To control the damage absolute power may bring upon my home state” … case closed !

Trčim, letim, pevam, zevam

Pli-pli-plip-pa-plip … SMS … pošiljalac BoTa, lično … jebote mora da je nešto važno kad je “šef” rešio da prekrši izbornu šutnju i obrati se vaskolikom stranačkom pučanstvu bez obzira na neplaćenu članarinu.

Sutra su izbori. Nema popravnog. Za pobedu nam treba svaki glas. Pronađi još jedan glas za sigurnu budućnost! Izbor za bolji život-Boris Tadić! Odjava 0din STOPna2628

Čitam, jasno mi je da je važno … jopet, naivan sam, ne razumem najbolje, čitam ponovo i ponovo i ponovo … i tako … shvatio sam … jedva, rečenicu po rečenicu!

Sutra su izbori – zadubljen u knjige propustio da primetim da se primakao Đurđevdan – ‘ebeš slavu izbori se računaju to mi je jasno, i ovi sutra i oni za 15 dana.

Nema popravnog – normalno da nema kad se četiri godine lenčarilo pa kampanjski prionulo na pripreme zadnjih mesec dana. Premda, koliko se razumem ti BoTa još i imaš šanse za 15 dana – zar ne ?

Za pobedu nam treba svaki glas – moj “nam” vala ne treba – kad mi četiri godine ne otpisa na pismeno šta si pa sad zapeo treba pa treba ?!?

Pronađi još jedan glas za sigurnu budućnost – ma i dva ako treba – jedan u zamenu, jedan što vidim da ti treba, al’ gde sad da ih nađem u zadnji čas ? Koga god da pitam, reći će ili “živim gore nego pre četiri godine” ili “ne dam, pobeleo sam od muke, ne dam i tačka”. BoTa izvini, ne mogu, razumi me, sramota me da pitam, daleko bilo, još da ostanem bez ovo malo prijatelja što imam.

Izbor za bolji život-Boris Tadić – sličan slogan bio i prošli put pa se bolji život izgleda “obistinio” samo za Mango, Kivi, Zaru i Bananu

Odjava 0din STOPna2628 – jeste džabe, al’ kad bolje razmislim – ako se odjavim – kako da prekratim vreme do drugog kruga ?