Nemojte više da me štitite MOLIM VAS!!!

Pošiljalac: SMSpotrosac
Poruka: Besplatni INFO:ispravnost hrane, cene, opasni aditivi, kvalitet proizvoda.
Posaljite SMS: PRIJAVA IME PREZIME GODINA RODJENJA MESTO na ****.
Cena prijave: 10din+PDV

Ovako izgleda promotivna SMS poruka servisa za potrošače Nacionalne organizacija potrošača (NOPS) i MTS. Poruka se, prema tvrdnjama MTS, ovih dana upućuje (ko je primio i sačuvao neka se javne komentarom!) na stotine hiljada brojeva pretplatnika mobilne telefonije mreža 064 i 065. SMS Servis za potrošače NOPS zamišljen je tako da onima koji se prijave omogući da putem mobilnih telefona i SMS-a zatraže i dobiju važne informacije o tržištu, cenama, izveštajima inspekcijskih organa … Poruke primljene preko servisa su besplatne dok se SMS upiti koje šalju kupci (ako žele da znaju uporedne cene roba, da li je određeni aditiv ili emulgator zabranjen, ko je generalni zastupnik neke robne marke itd.) naplaćuju 10 dinara (plus PDV). Servis su tokom protekle nedelje odvojeno najavili i NOPS i MTS.

Potpredsednik i predsednik odbora za informisanje NOPS, Novosađanin, Goran Papović prilikom predstavljanja servisa obećao je kako će “jednom do dvaput nedeljno putem mobilnih operatera organizacija da informiše, edukuje, i kada je to neophodno u slučaju nekih vanrednih situacija, da upozorava građane. Obaveštavaće (SMS-om) članove o novim proizvodima, testiranim artiklima, tako da će potrošači moći da steknu pravu sliku o robi koja se nudi na tržištu” i dodao kako se radi o “jedinstvenom informacionom sistemu kakav nemaju ni razvijene evropske zemlje”.

Problem, na prvi pogled nema ga – NOPS se novom uslugom približava onima koje treba da štiti i edukuje a sve to u saradnji sa jednom od najvećih domaćih (državnih) kompanija MTS, još kad je sve začinjeno “savremenim informacionim sistemom” – gde ćeš veće sreće i veselja! Problem nastaje kada se malo zagrebe po Zakonima zemlje u kojoj se pokreće “servis kakvog nema u razvijenijim zemljama”. Posebno zanimljive u slučaju SMS potrošača su odredbe Zakona o oglašavanju i naravno Zakon o zaštiti potrošača na kome se navodno i zasniva rad NOPS, i ostalih, organizacija za zaštitu potrošača u Srbiji.

Po Zakonu o zaštiti potrošača poruke koje ovih dana stižu na stotine hiljada mobilnih telefona mreža 064 i 065 ne samo da krše (priložene) odredbe pomenutih Zakona već diskriminišu korisnike preostale dve aktivne mreže mobilne telefonije u Srbiji kojima (trenutno!) nije omogućen pristup novom servisu. Udruženja potrošača po Zakonu se slobodno registruju, a primat, masovnost i uticaj grade po osnovu kvaliteta usluga koje pružaju svojim članovima dok se komercijalizacijom tih istih usluga delimično i izdržavaju. U tom svetlu i poruke koje NOPS i MTS šalju predstavljaju komercijalni proizvod a ne “besplatnu” uslugu niti nečiju dobru volju. Poruke su nepotpune u pogledu sadržaja jer se nigde ne bave kvalitetom i rokovima izvršenja usluga koje nude za 10 dinara + PDV. Primera radi, ako “zaštićeni” potrošač pošalje SMS upit za poređenje cena proizvoda kada krene u kupovinu niko mu ne garantuje da će odgovor dobiti u razumnom roku niti da će informacija sadržana u odgovoru biti aktuelna (ko je slao SMS upite stanja bankama zna o čemu govorim). Na kraju, slanjem reklamnih SMS poruka o novom (komercijalnom) servisu NOPS i MTS krše i odredbe oba pomenuta Zakona u smislu slanja elektronskih oglasnih poruka bez prethodno pribavljene saglasnosti primaoca oglasne poruke – što bi mladi rekli SPAM na veliko!

Servis za obaveštavnje potrošača o njihovim pravima, kretanju cena i kvalitetu ponude na tržištu jeste, mora se priznati, hvale vredan korak ka informacionom društvu i za to oba učesnika i NOPS i MTS zaslužuju sve pohvale. Međutim, celu priču kvari paradoks da oni koji navodno štite interese i prava potrošača imaju hrabrosti da, suprotno Zakonima, krše prava onih kojima se obraćaju. Kao i mnoge druge stvari u Srbiji izgleda da i SMS potrošač p(r)olazi trnovitim putem od dobro zamišljene ideje do očajno loše (čak protivzakonite) realizacije.

P.S. Veza ka ovom članku kao i odgovarajuća elektronska poruka sa zahtevom za dalje razjašnjenje i/ili komentar “celog poduhvata” biće upućene na adrese članova Predsedništva NOPS i MTS.

Izvod iz Zakona o oglašavanju

3.7.Načelo zabrane pojedinačnog oglašavanja ličnim obraćanjem
Član 9.

Oglasna poruka ne može da se uputi pojedinačno određenom licu, ako je ono jasno izrazilo volju da mu se ona ne upućuje.
Nije dopušteno oglašavanje slanjem nenaručene robe, kao ni direktnim obraćanjem licu na javnom mestu ako je određeno lice jasno izrazilo volju da mu se ne može obratiti i ako takvo obraćanje nije u skladu sa propisanim uslovima i načinom oglašavanja.
Zabranjeno je oglašavanje slanjem oglasnih poruka putem pozivnih sredstava sa i bez ljudskog posredovanja, putem telefaks uređaja ili elektronskih poruka, bez saglasnosti primaoca oglasne poruke.

Izvodi iz Zakona o zaštiti potrošača


8.4. Ponuda proizvoda i usluga korišćenjem elektronskih sredstava
Član 27.

Ponuda proizvoda i usluga elektronskim sredstvima (elektronska pošta, elektronska trgovina, internet i dr.) mora da sadrži sve bitne elemente (vrstu i kvalitet proizvoda i usluga, uslove garancije, poreklo, način plaćanja, rok za isporuku, rok za izvršenje usluge, cenu, način rešavanja prigovora i dr.) koji su od značaja za odluku potrošača o kupovini ponuđenih proizvoda, odnosno korišćene usluge.

Prodavac proizvoda, odnosno davalac usluga, koji je zaključio ugovor na osnovu elektronske ponude odgovara za sve materijalne nedostatke proizvoda, odnosno za ispravno funkcionisanje proizvoda prodatog uz garantni list u skladu sa zakonom, kao i za neizvršenu ili nekvalitetno izvršenu uslugu, a potrošač ima pravo prigovora u skladu sa čl. 34. i 35. ovog zakona.

8.5. Ponuda proizvoda i usluga uz saglasnost potrošača
Član 28.

Ponuda proizvoda i usluga potrošaču izvan poslovnih prostorija prodavca i davaoca usluga, putem kataloga, prezentacijom uzorka ili modela, pokazivanjem proizvoda radi obaveštavanja o njegovim svojstvima, ponudom proizvoda i usluga elektronskim sredstvima i na drugi način kojim se proizvod ili usluge nude na adresi potrošača, dozvoljena je samo ako postoji prethodna saglasnost potrošača.

6. Finansiranje aktivnosti organizacija potrošača
Član 69.

Sredstva za rad organizacija potrošača obezbeđuju se iz:

  • članarine, kotizacije za organizovanje simpozijuma, savetovanja, seminara i drugih oblika širenja potrošačke kulture;
  • delatnosti iz oblasti potrošačkog informisanja i promovisanja svojih aktivnosti;
  • sponzorstva i donatorstva;
  • naknade za izvršene stručne poslove;
  • dobrovoljnih priloga i pomoći organa, organizacija ili lica;
  • drugih izvora u skladu sa zakonom.

Član 70.

Organizacije potrošača ne mogu primati bespovratna sredstva od proizvođača i prodavca ili njihovih asocijacija, kao i od drugih organizacija ukoliko bi time bila ograničena njihova samostalnost i princip rada.

One thought on “Nemojte više da me štitite MOLIM VAS!!!

  1. Hm, pa otkad se u zemlji Srbiji postuju zakoni? Oni su tu da se krse, a ako oces i da se postuju, potplati sudiju vise nego krsilac. I kraj price 🙂

Leave a Reply

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.