Top 10

Ontrack Data Recovery je objavio svoju listu 10 najčešćih uzroka gubitka podataka (Top 10 List of Data Loss Disasters of 2006). Na listi su događaji poput pada laptop računara iz helikoptera, trule banane na spoljnom disku, 10-struko formatiranje medija sa važnim podacima, “vodootporni” uređaji koji propuštaju vodu, legendarno podmazivanje računara WD-40 uljem kao i uvek prisutno gaženje računara i medija.

Pobednik za 2006 godinu je prema stručnjacima Ontrack Data Recovery-a klijent koji je svoj već oštećeni disk za transport upakovao u prljave čarape, nažalost čak ni tako prljave, čarape nisu zaštitile disk od daljih oštećenja. A podaci – ma kome je još do podataka kada pročita šta sve ljudima pada napamet u svakodnevnoj borbi protiv informacionih tehnologija.

A sada – spektakl

Rad republičke radio difuzne agencije (RRA), posebno bahato ponašanje njenih članova, podiglo je pravu buru u prvoj polovini ove godine tokom dodele nacionalnih frekvencija za radio i TV stanice. Nakon što su dešavanja oko Televizije BK izgubila svoje mesto u prvim minutima dnevnika i na udarnim stranicama štampe kao da su svi zaboravili da RRA pored dodele dozvola za emitovanje ima i drugih zakonskih obaveza. Neke od tih obaveza, propisanih Zakonom, tiču se kontrole poštovanja Zakona, nadgledanja emitovanih programa, kontrole poštovanja zakonskih rokova od strane emitera koji su dobili dozvole, vođenje kaznene politike u skladu sa Zakonom … Zakon, nažalost (ili na sreću, kako kome), ne poznaje situaciju u kojoj se rukovodeće telo – Savet RRA – ne pridržava Zakona, niti predviđa da članstvo u Savetu može prestati ukoliko se članovi Saveta ne pridržavaju Zakona koji treba da sprovode. Tako danas imamo situaciju u kojoj se Zakon o radiodifuziji krši u članu 56. koji propisuje obavezni rok od 60 dana u kome je emiter koji je dobio dozvolu za emitovanje programa mora da započne sa emitovanjem istog.

RRA je na sednici od 19. aprila ove godine donela odluku o izdavanju dozvola za emitovanje TV programa za teritoriju Republike Srbije i te odluke su emiterima dostavljene (najverovatnije) odmah ili najkasnije krajem aprila 2006. Zakon prilikom uručivanja odluka o dozvolama za emitovanje programa punovažnost istih ne dovodi u pitanje u slučaju žalbe nekog od emitera koji nisu dobili dozvole. Proizilazi da su svi emiteri sa emitovanjem programa morali da započnu najkasnije 30. juna ove godine ili im, po automatizmu, prestaje važnost dozvola. Od ukupno 5 dodeljenih dozvola sporne su dve, one koje su dodeljene na “časnu reč” predstavnika TV Avala i FOX Televizije. Ove dve televizije ne samo da u zakonskom roku nisu započele sa emitovanjem programa već jedna od njih ni ne emituje program. Članovi Saveta RRA su već 1. jula trebali da konstatuju ove činjenice i obaveste javnost i sporne emitere da su im dozvole, zbog nepoštovanja Zakona, pravno ništavne, međutim, Savet ne samo da nije postupio u skladu sa Zakonom već je dozvolio da TV Avala započne sa emitovanjem programa početkom septembra – dva meseca nakon što im je zakonski prestala važnost dozvole!!! U skladu sa članom 29. stav 4. Zakona o radiodifuziji 1. oktobra ove godine stiču se uslovi za podnošenje predloga za razrešenje svih članova Saveta RRA jer su “bez osnovanog razloga propustili ili odbijaju da obavljaju dužnost člana Saveta u periodu od najmanje tri meseca neprekidno”.

Naravno, gore izneti navodi su špekulacije zasnovane na pretpostavci da su rešenja o dodeli dozvole za emitovanje emiterima uručene krajem aprila 2006. Da se ne bih bavio špekualacijama, pre sedam dana, uputio sam RRA dole citirani email u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Još uvek očekujem povratnu informaciju …

Postovani,

molim Vas da mi u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog znacaja (“Sluzbeni glasnik RS, br. 120/04) dostavite, ukoliko ih posedujete, sledece informacije:

1) Datum urucivanja odluka o dodeli dozvola za emitovanje TV programa za teritoriju Republike Srbije i to za sledece emitere: TV Avala, Televizija B92, Happy TV i TV Kosava, PINK i FOX televiziju;
2) Datum pocetka emitovanja programa za sledece emitere: TV Avala i FOX televizija, odnosno predmetne odluke RRA vezane za pocetak emitovanja programa ova dva emitera;
3) Datume izvrsenih tehnickih pregleda za sledece emitere: TV Avala, Televizija B92, Happy TV i TV Kosava, PINK i FOX televiziju;
4) Iznose i datume placanja naknade za dozvolu za emitovanje programa za sledece emitere: TV Avala, Televizija B92, Happy TV i TV Kosava, PINK i FOX televiziju;
5) Broj do sada izrecenih kaznenih mera i zbirne podatke o primeni kaznenih
odredbi Zakona o radiodifuziji

Molim Vas da mi trazene informacije dostavite u elektronskom obliku, na prilozenu email adresu

Unapred zahvalan,

U početku beše … IBM 5150

Za one mlađe danas je prvi dan 26-te godine postojanja (IBM) PC-a. Naime 12. avgusta 1981. godine IBM je zvanično najavio svoj novi model stonog računara IBM 5150 po ceni od $1,565 (u SAD naravno) i sa fantastičnih 16 kb radne memorije 5150 je zauvek izmenio istoriju čovečanstva. IBM-ov prvi PC bio je baziran na Intel 8088 mikroprocesoru sa radnim taktom na 4.77 MHz i Microsoft-ovom MS-DOS operativnom sistemu. Trebalo je gotovo pune dve godine da Compaq (danas deo HP-a) napravi prvi klon originalnog PC-a i tako označi početak kraja dominacije IBM-a na tržištu ličnih računara baziranih na Intel-ovoj x86 familiji procesora koji danas, nakon četvrt veka, zauzimaju preko 85 procenata ukupnog tržišta.

Virtuelizacija

I dok se još uvek premišljam oko ponavljanja svog stonog ljubimca sa AMD Athlon 64 AM2 procesorom, odgovarajućom pločom i novim SATA-II diskom našao sam jeftiniji (čitaj besplatan) način da isprobam nove tehnike virtualizacije o kojima se ovih dana na Net-u neprestano govori. Umesto instalacije XEN-a koji dolazi uz SuSE 10.1 i za čiji je udoban rad minimum ili Intel CoreDuo procesor ili AMD procesor sa AM2 podnožjem odlučio sam se za nedavno objavljeni VMware-ov Server – besplatni paket za virtuelizaciju uz koji dolazi kontrolna konzola i besplatni klijenti zaLinux i Windows.

Nakon što sam bez ikakvih problema instalirao danas skinute rpm pakete (cirka 150Mb) pokrenuo sam konfiguracioni skript a na slici vidite novu VM na koju se trenutno instalira Win XP Pro sa integrisanim zakrpama zaključno sa 10. julom ove godine (praktičan integrator sigurnosnih zakrpa i korisnog software-a u “novi” instalacioni disk možete naći pod imenom RyanVM). O rezultatima uskoro a da se pohvalim da sam bez ikakvih problema već “isprobao” Ubuntu 5.10.

Komunikacije

Ovo je snapshot listinga Telekomove usluge Moj@Račun. Pomislio bi neko da poslednjih 17 dana nisam telefonirao, da sam kanda dobavio kakav VoIP telefon pa me Telekomova infrastruktura više ne zanima. E pa prevario bi se taj neko. Naime iako živim u strogom centru “Grada” Kragujevca ekipa Telekoma trebalo je gotovo dve i po nedelje da zameni parče nadzemnog kabla koji je bio u prekidu. Na sreću sad će mi i pretplata biti umanjena bar za pola – oće k…. u Zakonu piše dok traje monopol Telekom održava pretplatničke linije i dužan je da svaki kvar otkloni kad stigne da ga otkloni. Stvarno baš tako piše ” dok se kvar ne otkloni”. Ko ne veruje evo linka na Zakon na sajtu omiljenog mi Ministarstvu za kapitalne investicije (bez tendera naravno!).