Makedonija prva

Makedonija je jedna od prvih evropskih zemalja izvan Unije koja je uvela E-pasoše sa digitalnim potpisima i biometrijskim podacima. Makedonski E-pasoši će se izdavati na 45 stacionarnih i 5 pokretnih šaltera razmeštenih u 30 naseljenih mesta. E-pasoši će sadržati digitalizovanu fotografiju i potpis kao i biometrijske podatke nosica isprave smeštene na elektronskom čipu memorijskog kapaciteta od 72 kb i sigrnosnom zaštitom u skladu sa preporukama EU i Međunarodne organizacije za bezbednost putničkog avio sabraćaja (ICAO). Oprema kapaciteta 2,000 pasoša, 2,400 ličnih karti ili 600 vozačkih dozvola od jeseni biće korišćena i za izdavanje ostalih ličnih dokumenata u koju svrhu je potpisan 10-ogodišnji ugovor sa nemačkom kompanijom Giesecke & Devrient. Očekuje se da će do 2009. godine biti izdato 1,5 miliona pasoša, 1,8 miliona ličnih karti i 500,000 vozačkih dozvola a vrednost celog projekta se procenjuje na 23,5 miliona eura.

Srećom pa je vladika SPC u Makedoniji Jovan još uvek u zatvoru inače ko zna da li bi ovaj E-projekat ikada ugledao svetlo dana …