Ministarkina računica – čista nula za dojam

Ako se računica za subvencionisanu kupovinu “domaćeg” Fijata 500L mogla pripisati sukobu realnog života i političke demagogije koji je obeležio politički lik i delo Mlađana Dinkića jučerašnji izlet ministarke energetike Zorane Mihajlović u svet matematike, logike, misterija i mitova vezanih za sadržaj i metodologiju računa za utrošenu električnu energiju ne može se nazvati drugačij do “jebanje u zdrav mozak”!

Da prostite, ja bolji izraz ne znam za jučerašnji pompezni nastup dueta Mihajlović-Vasić na predstavljanju novog, ultra-mega-kul, modela računa za električnu energiju, usklađenog sa intergalaktičkim standardima naprednog podizanja predizbornog rejtinga na uštrb realnosti i faktografije. Uostalom, kako bi ste vi nazvali prezentaciju na kojoj je predstavljen i javno objavljen primer računa na kojem su iskazani iznosi obračunati po L-A-Ž-N-I-M cenama? Ups, nema odgovora, niste proveravali šta piše na računu Anđice Petrović (Bora) Jović za utrošenu električnu energiju iz oktobra 2013. godine? Onda ništa. Gasite ovaj prozor internet pretraživača, natrag na posao, pred TV ekran, na Fejs ili Tviter … tamo je realnost onakva kakvom nam je drugi prikazuju, nema potrebe za uključivanje mozga, povremeno samo gasimo svetlo da “slika bude jasnija”.

Prezentacija novog modela računa EPS Snabdevanja, Beograd, 8.1.2014. godine

Prezentacija novog modela računa EPS Snabdevanja, Beograd, 8.1.2014. godine

Rekoh lažne cene, ali ako će vam biti lakše konačni iznos računa je za našu prosečnu srpsku domaćicu koja se zimi greje na električnu energiju, Anđicu Petrović Jović, manji nego što bi trebalo da bude po pravim, važećim cenama. Krenimo redom kroz “obračun za električnu energiju” koji se u primeru nalazi na drugoj strani. Kao referencu možete koristiti sopstveni obračun za utrošenu električnu energiju iz prethodnih par meseci.

Novi račun EPS Snabdevanja, deo sa obračunom električne energije

Novi račun EPS Snabdevanja, deo sa obračunom električne energije

Obračunska snagaodlukom AERS o dopuni Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju el. energije (Službeni glasnik, br. 87/13) objavljenom 2. oktobra 2013. godine (važi za period za koji je izdat primer računa!) kupcima iz kategorije široka potrošnja – domaćinstva u koje spada i “naša” Anđica s trofaznim priključkom i odobrenom snagom od 11,04 do 17,25 kW obračunska snaga se obračuna na 11,04 kW zaključno sa 31.12.2014. godine. Praktično, “naočigled milionskog auditorijuma”, ministarka i direktor su Anđicu “zakinuli” za 0,21 kW obračunske snage. Na Anđicinu sreću, ni resorna ministarka koja ga je odobrila ni direktor koji ga je potpisao nisu pročitali važeći cenovnik EPS Snabdevanja od 8.7.2013. godine u kojem je propisana cena od 42,839 RSD po kilovatu obračunske snage pa su Anđici dali “specijalni” popust od 26,28 odsto iskazivanjem cene od 31,583 RSD u primeru. Oduzmi, saberi samo na ovom stavu računa sporan je iznos od približno 124 dinara. Pomnožite to sa brojem domaćinstava-potrošača u Srbiji, oduzmite bruto zarade novozaposlenih “naprednih” kadrova u EPS Snabdevanju … cifru koju dobijete ne želim ni da znam.

Troškovi javnog snabdevača – da budem pošten nisam uspeo da nađem saglasnost AERS na iskazanu cenu troška javnog snabdevača koji “služi za pokriće troškova obračuna, izrade računa, pokrića poštanskih troškova i slično (?!?)”. Na stranu genijalna formulacija da kupac plaća obračun, izradu i slanje računa i time indirektno finansira spoljne dobavljače ovih usluga (u opticaju je cifra od 15 miliona Eura) na čiji izbor ili nema nikakvog uticaja ili se radi o državnim monopolima poput “krkougodne i uspešne” Pošte, prostim poređenjem sopstvenog računa i važećeg cenovnika EPS Snabdevanja očito je da je prikazani trošak od 119,07 RSD manji od zvaničnog koji iznosi 121,29 RSD i opet u korist prosečnog srpskog potrošača. Ponavljam još jednom, računicu tipa 2,22 RSD puta broj potrošača izvodite na spostvenu odgovornost – mene jedino zanima matematika kojom je Anđica do sad “uštedela” 128,85 RSD ili ti 42,95 vekne “hleba od 3 dinara”! U prilog tome koliko je EPS Snabdevanje galantan kod formiranja ove stavke svedoči i činjenica da je za slanje računa potrošaču koji se nalazi na Voždovcu, Grad Beograd, poštarina plaćena u pošti 18106 Niš 6 … što bi na Tviteru rekli – “jer kolektivni Ugovor za radnike Pošte nema cenu!”

Obračun utrošene električne energije (kWh) – lep je tarifni sistem po zonama, mnogo je lep. U zeleno-plavo-crvenom tonu najsličniji je svojevremenom predlogu zastave Bosne i Hercegovine ali je imbecilno da u stupcu pored objavite i kako ga je zapravo trebalo obračunati. Potrošnja “naše prosečne domaćice” u zelenoj zoni za period očitavanja od 31-og dana je 385 kWh naspram propisanih 350 kWh pa je ušteda, izražena u kWh, približno 21 kWH više i 14 kWh niže tarifi koji nisu obračunat u plavoj zoni. Izračunao bih ja ovo i u dinarima al’ gle čuda čak ni ISKAZANE CENE kWh PO TARIFAMA NISU TAČNE!!! Ne verujete? Pogledajte cene u zvaničnom cenovniku i/ili one iskazane na vašem obračunu za struju. Primera radi važeća cena kWh u zelenoj zoni po višoj tarifi je 5,412 RSD naspram one od 5,012 RSD prikazane na primeru. Ima još, niža tarifa u zelenoj zoni je 1,352 naspram 1,253 dok su razlike u plavoj zoni 8,118 prema 7,518, odnosno, 2,030 prema 1,880 RSD, respektivno važeće i prikazane cene.

Toliko o najvažnijim stavkama predstavljenog modela računa. Moje interesovanje za novi izgled obračuna utrošene električne energije podstaknuto je prvenstveno delom starog računa koji kupcima, između ostalih, pojašnjava i termin “period očitavanja” a koji na važećim računima EPS Snabdevanja nije u saglasnosti sa Uredbom o uslovima isporuke i snabdevanja električne energije koju je Vlada Republike Srbije objavila u Službenom glasniku RS, br. 63/2013. kao ni sa Odlukom o metodologiji određivanja cena za javno snabdevanje električnom energijom Agencije za Energetiku objavljenom u Službenom glasniku RS, br, 52/13 i 110/13. Za razliku od Metodologije i Uredbe koje ne propisuju maksimalnu dužinu obračunskog perioda u kojem se mora izvršiti očitavanje brojila niti obavezu krajnjeg kupca da sam očita i prijavi stanje na računima EPS Snabdevanja period očitavanja “po pravilu iznosi mesec dana, a najduže tri meseca”. U praksi ovo znači da EPS Snabdevanje “ima tu moć” (nejasno je samo da li ovu moć dobijaju od banana) da iz bilo kog razloga mesecima ne izvrši uslugu očitavanja brojila koju sve vreme uredno naplaćuje kroz stav “Trošak javnog snabdevača” te da vam naknadno, nezakonito i papreno naplati sopstveni nemar i nerad kroz obračun utroška po tarifama u plavoj i crvenoj zoni. Been there, done that – vredelo je svake “pregorele” ganglije i za rezultat je imalo Ugovor o reprogramu.

Elem, da se vratimo na “novi račun”. Na moju “žalost”, izbačene su definicije većine osnovnih pojmova sadržanih u obračunu. Novi račun ne sadrži ni pojednostavljeno pojašnjenje primenjene metodologije koji bi bio jasan krajnjem kupcu – nešto tipa a puta b = cena usluge/proizvoda a da stvar bude gora u računu se ne navode ni zakonski osnovi i propisi po kojima se vrši obračun pa su krajnji potrošači ostavljeni u neznanju o pravnim lekovima koji su im na raspolaganju i osuđeni da se za početak na sajtu EPS Snabdevanja “upoznaju” sa plastičnim pojašnjenjem stavki starog (ob)računa, da se potom “naoružaju” poznavanjem pravnih i uskostručnih termina iz oblasti proizvodnje i snabdevanja električnom energijom i upuste u avanturu krstarenja sajtovima Skupštine, Vlade i resorne Agencije za energetiku Republike Srbije … ako nemate 20-30 slobodnih radnih sati da makar površno “zagrebete u materiju” – odustanite na vreme.

Da kojim čudom spadam u grupu prosečnih glasača napredno-kolaboratorskih stranaka, ma da uopšte i glasam, možda bih poverovao da se ovde radi o nenamernom propustu napravljenom u brzini kojom je za 5 meseci trebalo osmisliti, usaglasiti i pripremiti novi omnipotentni model računa. Ovako, moram javno da iskažem uverenje kako je u osnovi svega namera ministarke i pripadajuće klike iz EPS Snabdevanja da se umesto poslova za koje su plaćeni bave “ulepšavanjem stvarnosti” i “zamazivanjem očiju javnosti” pred najavljene vanredne izbore! Ne znam za ostale, ali u mom rečniku ovakav javni (mal)tretman se naziva “jebanje u zdrav mozak” … i ne prija mi preterano u ovim godinama.

Napomene:
1. primer novog modela računa za obračun utrošene električne energije i RTV pretplate može se preuzeti u PDF formatu sa sajta Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine.
2. pored aktuelnog Zakona o energetici (Službeni glasnik RS, br. 57/2011, 80/2011 – ispravka, 93/2012 i 124/2012), pomenute Uredbe Vlade iz jula 2013. godine i Odluke o metodologiji određivanja cena za javno snabdevanje električnom energijom Agencije za Energetiku kao “obaveznu literaturu” za ovaj članak oslonio sam se i na važeći cenovnik za javno snabdevanja.

Ministarska računica – sedi – jedan!

Srpski kalkulator anuiteta kredita za kupovinu Fiata 500L Nacionale

Srpski kalkulator anuiteta kredita za kupovinu Fiata 500L Nacionale

Zahvaljujući saradnji Ministarstva Finansija i privrede Republike Srbije i kompanije Fiat automobili Srbija na srpskom tržištu se odnedavno pojavio specijalizovani kalkulator (prikazan na šmilustraciji) mesečnih anuiteta kredita za kupovinu Fiata 500L Nacionale.

Zanimljivost je da kineski proizvođač koji je na javnom tenderu jedini ispunio stroge zahteve vezane za logiku računanja (tvit ispod) i veliki broj jedinica (preko 7 miliona) koje je trebalo isporučiti u kratkom roku planira da i dalje ulaže u razvoj i unapređenje mikroprocesora korišćenog u “srpskom kalkulatoru” ne bi li ga do kraja godine ponudio na tržištima Azije, Afrike i bivših sovjetskih republika.

Reblog: za smrt – obavezno DHL

Valdov komentar na članak o efikasnosti DHL kurirske službe iz novembra 2007. godine me podsetio na prošlogodišnje putešestvije slične pošiljke sa štampanim materijalom i verovanje da se veliki sistemi sporo prilagođavaju promenama … ovaj put nisu kasnili ali su se zato strašno obrukali priliko “mapiranja” rute na relaciji London – Kragujevac … uostalom pogledajte …

Datum i vreme / Lokacija / Aktivnost
19 Dec 11 18:13/London – UNITED KINGDOM/Arrived Hub
19 Dec 11 18:38/London – UNITED KINGDOM/Sorted to Destination
19 Dec 11 20:32/London – UNITED KINGDOM/In Transit to Destination
19 Dec 11 20:49/London – UNITED KINGDOM/Arrived Hub
19 Dec 11 20:50/London – UNITED KINGDOM/Arrived Hub
19 Dec 11 21:02/London – UNITED KINGDOM/In Transit to Destination
19 Dec 11 21:04/London – UNITED KINGDOM/Arrived Hub
19 Dec 11 21:41/London – UNITED KINGDOM/In Transit to Destination
19 Dec 11 21:52/London – UNITED KINGDOM/Arrived Hub
19 Dec 11 21:53/London – UNITED KINGDOM/Arrived Hub
19 Dec 11 23:13/London – UNITED KINGDOM/In Transit to Destination
20 Dec 11 03:20/Leipzig – GERMANY/Arrived Hub
20 Dec 11 03:22/Leipzig – GERMANY/In Transit to Destination
20 Dec 11 07:06/New York City – USA/Arrived Hub
20 Dec 11 10:31/New York City – USA/Arrived Hub
20 Dec 11 17:59/New York City – USA/Arrived Hub-Wrong destination
21 Dec 11 07:35/New York City – USA/Arrived Hub
21 Dec 11 08:39/New York City – USA/In Transit to Destination
21 Dec 11 22:45/East Midlands – UNITED KINGDOM/Arrived Hub
21 Dec 11 22:47/East Midlands – UNITED KINGDOM/In Transit to Destination
22 Dec 11 01:40/Leipzig – GERMANY/Arrived Hub
22 Dec 11 02:08/Leipzig – GERMANY/Arrived Hub
22 Dec 11 04:22/Leipzig – GERMANY/In Transit to Destination
22 Dec 11 05:50/Budapest – HUNGARY/Arrived Hub
22 Dec 11 06:06/Budapest – HUNGARY/Arrived Hub
22 Dec 11 10:40/Belgrade – SERBIA/Arrived Hub
22 Dec 11 07:59/Budapest – HUNGARY/In Transit to Destination
22 Dec 11 12:24/Belgrade – SERBIA/Arrived Hub
22 Dec 11 12:44/Belgrade – SERBIA/In Transit to Destination
22 Dec 11 12:47/Belgrade – SERBIA/Arrived Hub
23 Dec 11 11:46/Serbia Other – SERBIA/Delivered

Mango, Kivi, Zara i Banana

U jednoj državi na brdovitom Balkanu živeli su zajedno Mango, Kivi, Zara i Banana. Isith su godina svi tamo stigli, isti im je bio generalni distributer (ovo više onako poetski premda nije daleko od istine), isto su im tekli trgovački dani, na iste (ohoho) profite svi su se svikli i svima je zapretila radikalska neman u jednom danu. “Mala” sestričina jednog Funkcionera prva je primetila radikalsku neman koja se razjapljenih čeljusti i zažarenih očiju, besprizorna i strašna kao pojava, ustremila na ono najsvetije u maloj, takorekuć majušnoj državici, silom prilika smeštenoj na brdovitom Balkanu – “iskustvu šopinga u Zari i Mangu”. Uplašena za budućnost svoje zemlje, još više da bi mogla ostati uskraćena za bezbrižna tinejdžerska popodneva provedena u lakomislenom trošenju novca svojih roditelja na krpice i lutkice, nabavljane po evropskim a prodavane po srpskim cenama, mala sestričina odlučila je da se uprkos strogim porodičnim pravilima glede nepotizma za pomoć obrati svom voljenom ujaku … ostatak priče znate … Ujko je pred milionima hiljada svojih simpatizera svečano obećao kako će u zemlji na brdovitom Balkanu Zara i Mango “na vjeki vjekov” prodavati krpice i lutkice (po najvišim cenama u Evropi), zarekao se kako će svi tinejdžeri (i oni koji se tako osećaju pa imali pravo glasa ili ne) i dalje bezbrižno moći da spavaju i sanjaju slatke “šoperske” snove.

Nama ostalima, koji nismo te sreće da budemo ujkine mezimice, ostaje da biramo – da sisamo kiseli kivi il’ da se “prebačimo” na banane. Ja lično biram bananu – bar će mi biti jasno što nakon svakih izbora imam osećaj da sam ispao majmun!

Najpoštovaniji

CNN Money je nedavno objavio svoju listu kompanija na svetskom i američkom tržištu čije rezultate poslovni ljudi u Americi najviše cene. Na prvom mestu je kompanija Apple. Od “džinova” novih tehnologija na listi naj-20 su još samo Google (4.), Microsoft (17.) i Cisco Systems (19.) .

Zanimljivo je da se u 10 kompanija sa “najviše razloga za zavist” našla samo jedna međunarodna korporacija čije je sedište izvan Sjedinjenih Američkih Država – japanska Toyota Motor na 5. mestu dok se na listi naj-20 kompanija u Svetu Toyota našla na zavidnom 3. mestu iza Apple-a i konglomerata Berkshire Hathaway-a na čijem je čelu Warren Buffett.

Zvižduk u osam

Kada se večeras nešto iza osam sati birališta zatvore i glasovi izašlih prebroje biće kasno za bilo koga ko nije iskoristio priliku da izađe i učestvuje u odluci o smeru u kome će se narednih godina ova zemlja i njeni građani kretati. Za nešto više od mesec dana biće poznate i posledice rezultata današnjih predsedničkih izbora. “Igrom slučaja” baš u vreme petogodišnjice ubistva Premijera Vlade Republike Srbije Zoran Đinđića saznaćemo, verovatno, konačan ishod partije koju proteklih par godina igraju “gospodari naših sudbina”, pre svih, Koštunica, Tadić i Nikolić.

Tomislav Nikolić je svakako favorit, ne samo zbog dobijenog broja glasova u prvom krugu već i zbog činjenice da će dobar deo ono malo (preostalih) glasača kandidata “nardodnjačke” koalicije i SPS-a svoj glas dati upravo njemu čime realno može da “izgura” do magične cifre od 2 miliona glasača. S’ druge strane Boris Tadić u drugom krugu izbora po prvi put igra sam, “mano a mano”, na blef (čitaj strah). Nije se “prihvatio” dogovora niti sa predstavnicima manjina niti sa “bliskim” strankama koje su imale svoje kandidate (LDP), niti je prihvatio “nepristojnu” ucenu svojih koalicionih partnera.

Između dva kandidata, marketinški ispeglana do savršenstva za (trenutno) ciljnu publiku, građani i građanke Srbije danas će izabrati u kakvoj zemlji i kako žele da žive – Srbiji devedesetih ili tranzicionoj Srbiji novog veka.

Koj’ ti je IP?

IP adresa (Internet Protocol address) Vašeg računara, niz od 12 arapskih cifara, grupisanih po tri i odvojene tačkama, je po pravilu prvi podatak koji se beleži na brojnim prezentacijama koje posećujete. Na osnovu IP adrese određuje se lokacija sa koje pristupate prezentaciji. Budući da je širokopojasni pristup Internetu, koji karakteriše uslovno “statična” IP adresa, danas postao standard za veliki broj korisnika aplikacijama za praćenje poseta ne predstavlja problem da na osnovu IP adrese sa koje pristupate prate vaše “kretanje” i beleže navike na prezentacijama koje posećujete. Uostalom, ako mi ne verujete, razmislite kako su mesecima policiji nepoznati “Oslobodioci”-palikuće iz Novog Sada identifikovani nedugo nakon objavljivanja video-spota svog poduhvata na YouTube-u!?!

Upravo je značaj i značenje IP adrese, u zakonskom i društvenom smislu, u osnovi rasprave o zaštiti privatnosti na svetskoj mreži koja se ovih dana vodi pred Evropskim Parlamentom. Nemački komesar za zaštitu podataka, Piter Šar (Peter Scharr), pred komisijom evropskog Parlamenta izneo je stav da ukoliko Sud ili koji drugi državni organ može IP adresu koristiti kao metod identifikacije pojedinca tada se ista ima smatrati ličnim podatkom, i kao takva, lična i privatna, potpada pod garantovanu zaštitu ličnih podataka propisanu Zakonima i preporukama Evropske Unije. Šar predvodi evropsku komisiju za zaštitu (privatnih i drugih o.a.) podataka koja trenutno radi na izradi izveštaja koji treba da da ocenu o tome kako su metode praćenja korisnika i prikupljanje podataka o istima od strane najvećih internet prezentacija (Google, Yahoo!, Microsoft) usklađene sa regulativom Unije kao i predlog mera koje, ukoliko ima potrebe, treba preduzeti kako bi se kompanije naterale da poštuju regulativu na prostoru Evropske Unije. Tvrdnje o klasifikaciji IP adrese koje dolaze od jednog od kreatora politike zaštite privatnosti Evropske Unije izazvale su i odgovarajuću reakciju druge strane – pretraživača. U svoju odbranu, pre svih Google, pretraživači ističu značaj koji za lokalizaciju rezultata predstavlja “očitavanje” IP adrese korisnika koji postavlja upit, zatim značaj koji IP adrese imaju u sprečavanju pokušaja prevara i “fer” odnosa sa oglašivačima, kao i internu politiku pretraživača usmerenih na zaštitu ličnih podataka korisnika.

Kako bilo, nakon dugotrajnih rasprava i “nevoljnih” ustupaka sa obe strane oko razmene ličnih podataka putnika u avio saobraćaju, čini se kako se otvara još jedan front na polju zaštite privatnosti između zakonodavaca i administracije Evropske Unije, s’ jedne, i s’ druge strane američkih kompanija sa globalnim uticajem, uvek “žednih” informacija i sa inovativnim pristupom monetizaciji istih.